Søg
Close this search box.

Andel lancerer nyt brand til driftsselskab

Pressemeddelelse -
02-06-2021
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Energi- og fibernetkoncernen Andels driftsorganisation SEAS-NVE Service skifter navn til Nexel og får ny selvstændig identitet. Nexel leverer ydelser vedrørende overvågning, drift og vedligeholdelse af elnet for netselskaberne Cerius og Radius.

Energi- og fibernetkoncernen Andel er i gang med at integrere selskaber og etablere en ny koncernstruktur som følge af købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning i september 2020. Den nye koncernstruktur skal sikre et stærkt fundament for det fortsatte arbejde med at fremme den digitale og grønne omstilling af det danske samfund.

I den forbindelse ønsker Andel at skabe en selvstændig og klar identitet for det driftsselskab, som fremover skal stå for overvågning, drift og vedligehold af størstedelen af det østdanske elnet, som Andels to netselskaber, Cerius og Radius har ansvaret for.

Andels driftsselskab indenfor eldistribution, der hidtil har heddet SEAS-NVE Service, skifter derfor navn til Nexel.

”Vi er i gang med at implementere en ny selskabsstruktur, der skal understøtte vores ambition om at tage et endnu større medansvar for den grønne omstilling. Det kræver fokuserede datterselskaber med attraktive faglige miljøer. Samtidig ønsker vi med etableringen af Nexel at sikre en entydig adskillelse mellem vores handels- og netselskabsaktiviteter samt en tydelig transparens omkring Andel-koncernens samlede distributionsforretning”, siger adm. direktør for Andel, Jesper Hjulmand.

Nexel vil samle tekniske og driftsmæssige kompetencer indenfor eldistribution og herigennem effektivisere og styrke arbejdet med den grønne omstilling.

Nexel vil også fremover levere kompetencer og ydelser til Cerius og Radius Elnet, som står overfor en stor opgave med at drifte, vedligeholde og udbygge elnettene, så de kan håndtere mere vedvarende energi og imødekomme fremtidens energibehov, uden at det går ud over den høje oppetid. Det er i bidraget hertil, at Nexel vil have sin hovedopgave. Ved at samle driftsopgaver og en række tekniske kompetencer hos Nexel kan man skabe effektiviseringer og synergier på tværs af netselskaberne til gavn for selskabernes kunder.

Samtidig kan Andel sikre, at kunder og samarbejdspartnere oplever en klar og tydelig forskel mellem Andels virksomhed indenfor energihandel og elproduktion og de opgaver, som driftsselskabet udfører for elnettet. Cerius’ og Radius’ elnet er kritisk infrastruktur og monopolvirksomhed, der skal holdes helt adskilt fra konkurrenceudsat virksomhed.

Stærkt brand skal fastholde og tiltrække medarbejdere

Udover at levere drifts- og anlægsydelser til Cerius og Radius er det ambitionen at skabe gode selskabsmæssige betingelser for at servicere flere elnet og nye kunder med komplekse elanlæg.

”Vi har med Nexel fået en virksomhed med et meget stærkt purpose. Vi bistår Cerius og Radius med at sikre, at selskabernes 1,4 millioner netkunder på Sjælland og øerne har strøm i kontakten til alle livets gøremål. Vi er 500 dedikerede Nexel-kolleger, der alle deler samme begejstring og engagement for elektrificering og grøn omstilling. Det er er et stærkt udgangspunkt for at fastholde og tiltrække morgendagens allerstærkeste kompetencer, der skal være med til at udvikle fremtidens elnet”, forklarer adm. direktør Anders Vikkelsø i Nexel.

Supplerende fakta

  • Nexel får senere på året ét samlet hovedkontor i Virum.
  • Det er selskabet SEAS-NVE Service (tidligere Ørsted Sales & Distribution), der skifter navn 1. juni til Nexel
  • Etableringen af Nexel har ingen påvirkning på netselskaberne Cerius og Radius, der tilsammen ejer hovedparten af de østdanske elnet
Om Nexel

Nexel er en drifts- og anlægsvirksomhed, der altid er på stedet for at sikre elforsyningen. Vi overvåger, drifter og vedligeholder 44.000 km elnet døgnet rundt for netselskaberne Cerius og Radius, så selskabernes netkunder på Sjælland og øerne har strøm i kontakten til alle livets gøremål.

Vi har 500 højt specialiserede medarbejdere, der er med til at sikre, at elanlæggene virker optimalt, så elforsyningen er i top både dag og nat.

Nexel er et selskab i Andel-koncernen.

Læs mere på nexel.dk

Følg Nexel på LinkedIn