Søg
Close this search box.

Andel og Copenhagen Infrastructure Partners indstiller samarbejde om dansk udbud

Pressemeddelelse -
04-07-2024
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Energi- og fibernetkoncernen Andel og kapitalforvalteren Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) opløser partnerskab om at byde sammen på Hesselø Havvindmøllepark i Kattegat nord for Sjælland og Kriegers Flak II Havvindmøllepark i Østersøen sydøst for Sjælland. Begge selskaber har ambitioner om fremtidigt samarbejde.

Andel og CIP indgik i efteråret 2023 et partnerskab for at bygge videre på tidligere samarbejder og deltage i udbuddene på havvindmølleparkerne Hesselø og Kriegers Flak II, der er placeret tæt på Sjælland og tilsammen vil have en kapacitet til at levere strøm svarende til forbruget i cirka to millioner private husstande.

Efter at Andel og CIP har nærlæst udbudsmaterialet har selskaberne dog i fællesskab måtte konstatere, at det ikke er muligt at få enderne til at mødes om fælles bud med 50/50 ejerskab på de to havvindmølleparker. Begge selskaber ønsker at finde nye samarbejdsmuligheder i fremtiden.

”På mange punkter passer Andel og CIP rigtig godt sammen som selskaber. Derfor bød vi i 2021 sammen på Thor Havvindmøllepark og står også sammen i Vindø-konsortiet om den udskudte energiø i Nordsøen. Men nogle gange må man erkende, at virkeligheden kan komme i vejen for gode tanker og planer. Derfor vælger vi nu at sætte hinanden fri i det danske udbud,” siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør i Andel.

”Vi har haft et godt løbende samarbejde med Andel i mange år, og vi vil også fremadrettet undersøge mulighederne for relevante partnerskaber. På det konkrete samarbejde på havvindudbuddene Hesselø and Kriegers Flak II har vi desværre ikke kunnet få enderne til at mødes,” siger Thomas Dalsgaard, partner i CIP.

CIP deltager ikke i udbuddene på havvindmølleparkerne Hesselø og Kriegers Flak II. Hos Andel ønsker Jesper Hjulmand at finde nye partnere at byde på de to havvindmølleparker med.

“Situationen i markedet og de konkrete udbud er bestemt ikke ligetil. Men klimakrisen venter ikke på, at renterne falder og forholdene på markederne bliver mere stabile. De to projekter ligger godt i vores geografi omkring vores andelshavere, så vi er opsatte på at finde nye partnere og en måde at skrue det her sammen på, der giver økonomisk mening,” siger Jesper Hjulmand. Han peger på, at Andel har vedtaget en investeringsramme frem mod 2035, hvor op mod 90 mia. kr. er reserveret til grøn omstilling af energi og øget forsyningssikkerhed, herunder investeringer i havvind.

Om Andel:

Andel er Danmarks ledende energi- og fibernetkoncern, og en andelsejet koncern med datterselskaber. Andel er sat i verden for at skabe velfærd og vækst regionalt og i samfundet med vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Andel har 2,8 millioner kundeforhold og ejes af dets andelshavere. Selskabets vision er at tage ansvar for at skabe en grøn fremtid for alle og spille en ledende rolle i den grønne omstilling. Det sker gennem en ambitiøs investeringsstrategi, hvor der frem mod 2035 investeres op mod 90 mia. kr. i havvind, infrastruktur til elektrisk opladning og eldistribution samt kundeorienterede energiløsninger. Andel har 2.650 medarbejdere. I 2023 var omsætningen cirka 124 mia. kr.

Om Copenhagen Infrastructure Partners:

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) blev grundlagt i 2012 og er i dag verdens største dedikerede fondsforvalter inden for investeringer i grønne energiprojekter og en global leder inden for offshore-vind. Fondene, som CIP forvalter, fokuserer på investeringer i offshore- og onshore-vind, solcelleanlæg, biomasse- og affald-til-energi anlæg, transmission og distribution, reservelagerkapacitet, lagring, avanceret bioenergi og Power-to-X. CIP administrerer tolv fonde og har indtil videre rejst cirka 28 milliarder euro til investeringer i energi og tilknyttet infrastruktur under forvaltning fra mere end 160 internationale institutionelle investorer. CIP har cirka 500 medarbejdere og 12 kontorer over hele verden.