Andel stopper direkte handel med Rusland

Pressemeddelelse -
03-03-2022
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Som konsekvens af den russiske invasion af Ukraine har Andel truffet en række foranstaltninger.

Om baggrunden for beslutningen siger adm. direktør Jesper Hjulmand:

“Ruslands invasion af Ukraine kan ikke fordømmes stærkt nok. Situationen er dybt foruroligende. Det er nationens fremtid og borgernes velfærd og ret til selvbestemmelse, der er på spil. Samtidig er det en udvikling i regionen, som er stærkt foruroligende for Europa som helhed. Det er ikke kun et angreb på Ukraine, det er et angreb på vores alles tryghed og frihed. Det skal vi reagere kraftigt på.”

Andel har truffet følgende foranstaltninger for koncernens aktiviteter – som følge af den russiske aggression i Ukraine:

  • Vi har stoppet handel med naturgas gennem russiske leverandører,
  • Vi har sørget for, at ingen af Andels øvrige leverandører er russiske,
  • Vi indgår ikke nye kontrakter med russiske selskaber.

Andels energihandelsselskaber har de seneste måneder nedbragt de naturgasvolumener, der handles med russiske leverandører betragteligt og vil i indeværende måned være ude af den sidste leveranceaftale. Andel er i lighed med øvrige aktører afhængige af den europæiske gasinfrastruktur og vil frem til efteråret 2022 være nødsaget til i begrænset omfang at benytte lagerfacilitet, hvor Gazprom har et medejerskab på 20%.

Andel mener, at vi i Danmark og resten af Europa hurtigst muligt skal frigøre os fra importen af russisk gas. Det skal ske gennem en koordineret politisk indsats i EU og ved en markant udvidelse af produktionen af vedvarende energi. Det er nøglen til uafhængighed af russisk gas. 

Andel ønsker at bidrage til indsatsen ved at medvirke til opførelse af mere vedvarende energiproduktion i Danmark og ved aktivt at afvikle naturgasaktiviteter:

  • Vi ønsker at hjælpe vores nuværende naturgaskunder på privatmarkedet til en anden opvarmningsform og vi ønsker at afvikle salg af naturgas til private kunder senest ved udgangen af 2029.
  • Vi øger vores ressourcer til kampagner, der informerer om skiftet til grønne opvarmningsformer.

Andels energihandelsselskab SEAS-NVE Strømmen har cirka 145.000 naturgaskunder. Forsyningen til dem er ikke truet, siger selskabets adm. direktør Ole Vestergaard:

“Afhængigt af, hvordan krigen i Ukraine udvikler sig, og hvad konsekvenserne bliver af de internationale sanktioner, vil forsyningen fortsætte. Vores nye initiativer for gasmarkedet betyder ikke, at vi lader vores naturgaskunder i stikken. De kunder, der ønsker at overgå til andre opvarmningsformer, vil vi hjælpe med attraktive løsninger. Kunder, som ønsker at forblive på naturgas, kan forblive frem mod udgangen af 2029.”

Det er væsentligt at pointere, at Andels ovenstående udmelding skal læses i lyset af, at der højest sandsynligt er forhold, som vi på nuværende tidspunkt har overset, forhold, vi kan gøre endnu bedre og forhold, vi endnu ikke har løsninger på. Det er vi meget bevidste om. Andels initiativer kan måske opleves som et mindre skridt i det store billede, men vores mål er at gøre en positiv forskel i kampen for at genetablere tryghed og frihed for vores europæiske naboer i Ukraine.

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.