Søg
Close this search box.

Energi Danmark opsiger tre medarbejdere med ugyldig bonusaftale 

Pressemeddelelse -
03-04-2023
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Energi Danmark har mandag den 3. april 2023 opsagt de tre nøglemedarbejdere, der har indgået en kollektiv bonusaftale med den daværende adm. direktør uden bestyrelsens viden og under omstændigheder i øvrigt, der gør den ugyldig. Opsigelsen skyldes et alvorligt tillidsbrud som følge af flere kollektive, illoyale handlinger, senest i marts 2023.

Energi Danmark har den seneste tid sammen med selskabets advokat, Gorrissen Federspiel, foretaget en grundig vurdering af sagen og forsøgt at få en dialog med de tre medarbejdere og deres fagforbund. Der er i den forbindelse konstateret et alvorligt tillidsbrud som følge af flere tilfælde af kollektiv, illoyal adfærd hos de tre medarbejdere gennem hele sagens forløb. Det er baggrunden for, at Energi Danmark nu har valgt at opsige medarbejderne.

Energi Danmark har oplevet et alvorligt tillidsbrud i form af en række kollektive, illoyale handlinger. Vi har derfor ikke andre valg end at opsige de tre medarbejdere. De tre medarbejderes bonusaftale uden loft er ugyldig, og Energi Danmark fastholder naturligvis dette synspunkt, hvis der skulle blive et retsligt efterspil”, siger bestyrelsesformand i Energi Danmark Jesper Hjulmand og næstformand Jacob Vittrup.

Det er Energi Danmarks klare politik, at der er loft på bonusordninger. Der er således ingen ansatte i Energi Danmark herunder de tre opsagte medarbejdere, der får udbetalt hverken to- eller trecifrede millionbeløb i bonus for 2022.

Energi Danmark følger dansk ansættelsesrets regler om ret til bonusbetalinger og vedkender naturligvis, at medarbejderne har optjent ret til sædvanlig bonus i det forløbne år. Ingen af de tre medarbejdere vil modtage bonusudbetaling for 2022, der overstiger et etcifret millionbeløb.

Alvorligt tillidsbrud som følge af flere kollektive illoyale handlinger

Energi Danmark kan efter en grundig vurdering fra selskabets advokat konstatere, at der er tale om et alvorligt tillidsbrud.

Begrundelse for opsigelser:

 • Den ugyldige bonusaftale, der havde form af en aktiekøbsaftale, er et resultat af medarbejdernes kollektive pres/tvang. Aftalen var forhandlet med den daværende adm. direktør efter forudgående koordinering blandt medarbejderne, og hvor udkastet var skrevet af den ene medarbejder.

  Medarbejderne opsagde den 30. juli 2021 kollektivt deres stillinger og informerede den adm. direktør herom via en fælles mail. Samtidig orienterede medarbejderne om, at medarbejderne havde underskrevet aftale om ansættelse hos Norlys Energy Trading. De tilkendegav i den forbindelse, at opsigelserne alene ville blive effektueret, såfremt Energi Danmark ikke matchede de vilkår, som medarbejderne oplyste at have opnået hos konkurrenten. Et sådant kollektivt pres er et brud på medarbejdernes loyalitetspligt overfor Energi Danmark og er ikke lovligt.

  Ved indgåelsen af aftalen var forhandlingslederen (én af de tre medarbejdere) og dermed medarbejderne vidende om, at den administrerende direktør handlede udenfor sin bemyndigelse.
 • Medarbejderne har insisteret på udelukkende at forhandle og indgå i en kollektiv dialog. Det gælder også for forløbet i marts 2023.

  Medarbejderne har blokeret for gennemførelse af aftalt møde og tiltag til planlægning af nyt møde i marts 2023. I tiden efter suspensionen har Energi Danmark fortsat taget initiativ til og forsøgt via dialog at indgå en aftale med medarbejderne og deres fagforbund, hvilket har været forgæves.
 • Medarbejderne, konkret deres forhandlingsleder, har medio marts 2023, efter at være indkaldt til møde med Energi Danmarks formandskab, foretaget systematisk sletning af centrale mails og dokumenter til belysning af omstændighederne ved aftalens indgåelse tilbage i juli/august 2021 og dermed dokumenteret manglende vilje til at medvirke konstruktivt til afdækning af faktiske forhold omkring aftalen.

Der er således en generel manglende tillid til, at medarbejderne i fremtiden kan indgå i et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med Energi Danmarks ledelse og medarbejdere.

Nye initiativer for øget åbenhed og transparens om bonusordninger

Energi Danmark er fortaler for yderligere åbenhed og transparens omkring bonusordninger og har derfor truffet en række øjeblikkelige foranstaltninger.

Der må ikke herske tvivl om, at vi er oprigtig ærgerlige over denne sag. En væsentlig læring og erkendelse er, at der er behov for endnu mere åbenhed og transparens omkring bonusordninger i Energi Danmark – såvel internt som eksternt. Derfor implementerer vi nu en række initiativer, der skal skabe større gennemsigtighed. Og så kigger vi fremad og har fokus på at sikre, at Energi Danmark også i morgen er en stærk og kompetent aktør for selskabets erhvervskunder og på de europæiske energimarkeder”, siger bestyrelsesformand i Energi Danmark Jesper Hjulmand og næstformand Jacob Vittrup.

Energi Danmark har truffet følgende foranstaltninger:

 • Nye bonusrammer skal fremover godkendes af bestyrelsen.
 • Der bliver fremover udarbejdet en vederlagsrapport, der beskriver eksisterende bonusrammer for Energi Danmark i forbindelse med årsregnskabet – første gang i 2023-årsregnskabet.
 • Energi Danmark har tidligere haft uafhængigt bestyrelsesmedlem (forhenværende bankdirektør Jens Otto Veile) og har igangsat rekruttering efter uafhængige bestyrelsesmedlemmer.
 • Energi Danmark vil bidrage til at fremme arbejdet med fælles branchestandarder for aflønning for den del af energisektoren.

Da sagen omhandler personaleforhold, er Energi Danmark bevidst tilbageholdende med at kommentere i medierne på den aktuelle sag vedrørende den ugyldige bonusaftale og opsigelserne af de tre medarbejdere. Energi Danmark og selskabets ejere Andel og NRGi har derfor ikke yderligere kommentarer.