Et år med massive strategiske investeringer

Årsrapport -
28-04-2021
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Den andelsejede energi- og fibernetkoncern Andels årsregnskab for 2020 viser massive strategiske investeringer i den digitale og grønne omstilling. Omsætningen stiger fortsat og resultatet passerer 10 mia. kr. Der er ligeledes vækst i driftsindtjening og egenkapital.

Energi- og fibernetkoncernen Andel har i 2020 foretaget en række strategiske investeringer, der alle er i tråd med koncernens strategi om at tage et større ansvar for den digitale og grønne omstilling af samfundet.

Andel foretog således investeringer i milliardklassen for at accelerere udrulning af fibernet og ladeinfrastruktur til elbiler i Danmark. Med købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning, der blev en realitet den 1. september 2020, gennemførte Andel ét af årets største danske virksomhedsopkøb, og det sikrer koncernen et markant styrket forretningsfundament med over 2,8 mio. kundeforhold og ansvaret for det østdanske elnet.

”Den grønne omstilling er ikke gratis, men kræver massive investeringer. Omstillingen af vores samfund til vedvarende energi kan ikke reduceres til et personligt ansvar eller en handelsvare på individplan, hvor den private energiforbruger skal købe sig til en god samvittighed ved at klimakompensere. Det er et politisk ansvar, og det er et corporate ansvar, hvor de virksomheder, der har evnerne og midlerne tager ansvaret. Det har vi i Andel, og derfor er vi forpligtiget til at gå foran”, siger Jesper Hjulmand, adm. direktør i Andel.

Fortsat fremgang i omsætning og resultat

Trods de massive strategiske investeringer styrker Andel selskabets primære nøgletal og realiserede i 2020 et resultat før skat og minoritetsinteresser på 10.652 mio. kr. samt skaber en positiv udvikling i den samlede koncerns omsætning, som steg til 7.745 mio. kr. Også Andels driftsindtjening samt egenkapital steg markant til henholdsvis 1,1 mia. kr. og 44,5 mia. kr.

For tredje gange i selskabets historie overstiger bundlinjen således toplinjen. Det er en ekstraordinær situation, der kan tilskrives, at resultatet er påvirket af en samlet positiv værdiregulering i Ørsted på 11.223 mio. kr. ekskl. udbytte.

Omfattende transformation

Andels årsregnskab for 2020 skal ses i lyset af den gennemgribende transformation, som koncernen står i efter købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning. Købet igangsatte en integration af forretningsområder på tværs af Andel-koncernen, herunder nytænkning af it-systemer og ensartning af processer med henblik på at realisere synergier og opnå yderligere styrke.

”Vi bød i 2020 velkommen til flere end 1 mio. elnetkunder, 800.000 energikunder samt 750 nye kolleger ved købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning. Det samtidig med, at Covid-19 pandemien har vendt op og ned på vores arbejdsliv og påvirket kundernes forbrugsmønstre. Det har været en udfordrende øvelse, men vi har løftet i flok og været hurtige til at omstille os til den nye situation. Vi har gjort det uden at gå på kompromis med den daglige drift eller sætte farten ned på vores strategiske udviklingsaktiviteter. Det er stærkt fundament at stå på og lover godt for den nye Andel-koncern, vi er i fuld gang med at skabe”, siger Jesper Hjulmand.

De tilkøbte forretningsområder Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning bidrager i årets resultat med en omsætning på 1.123 mio. kr. Et resultat, der udelukkende er skabt på de fire måneder, forretningsenhederne har været en del af Andel-koncernen.

Datterselskabet Fibia fortsatte i 2020 den accelererede udrulning af fibernettet, og opnåede en stor fremgang på kundesiden, som positivt påvirkede omsætning og indtjening. Særlig gunstig var også udviklingen på markedet for elbiler i 2020, hvor datterselskabet Clever A/S udbyggede sin kundebase markant. Andel vil gøre det nemt for danskerne at lade og køre i elbil og investerede derfor i december 2020 yderligere 250 mio. kr. i Clever for at bane vejen for en gigantisk udbygning af den danske ladeinfrastruktur.

”Vi arbejder for digital lighed i vores samfund ved at investere massivt i udbygningen af infrastruktur til fibernet, så vi sikrer, at alle vores andelshavere får tilbudt en stærk og tidssvarende internetforbindelse inden udgangen af 2023. På samme måde tager vi også et stort ansvar for at sikre den nødvendige infrastruktur til nuværende og kommende el-bilister ved at udrulle ladeinfrastruktur i hele Danmark. En velfungerende infrastruktur i form af fibernet og ladenetværk er fuldstændig afgørende for de kommende års vækst og hverdagsliv – både i byerne og på landet”, konstaterer Jesper Hjulmand.

Økonomiske highlights

Andel-koncernens primære nøgletal udviklede sig alle positivt i 2020:

  • Nettoomsætning stiger fra 6,9 til 7,7 mia. kr.
  • Årets resultat stiger fra 9,8 til 10,8 mia. kr.
  • Resultat før afskrivninger (EBITDA) stiger fra 0,9 mia. kr. til 1,1 mia. kr.
  • Vækst i egenkapital stiger fra 33,5 til 44,5 mia. kr.
  • Andels ejerandel i Ørsted A/S bidrager med en positiv værdiregulering på 11.223 mio. kr. ekskl. udbytte.

Følgende forretningsaktiviteter påvirker i særlig grad årets resultat negativt:

  • Handelsselskabet SEAS-NVE Strømmen A/S leverer et ikke fredsstillende resultat på – 280 mio. kr., der er negativt påvirket af selskabets porteføljeforvaltning med el.
  • Havmølleparken Rødsand 2 bidrog i 2020 til koncernens resultat før skat med 143 mio. kr. før en nedskrivning på 250 mio. kr. Nedskrivningen er konservativt foretaget på basis af aktuelle forventninger til den langsigtede udvikling i elpriserne i vindmølleparkens restlevetid.
  • Integrationsomkostninger i form af en række engangsomkostninger i forbindelse med købet af Radius Elnet A/S og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning påvirker årets resultat med -666 mio. kr.

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.