Søg
Close this search box.

Håndsrækning til lokale fællesskaber

Pressemeddelelse -
16-10-2023
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

To gange om året uddeler den andelsejede energi- og fibernetkoncern, Andel, lokale donationer. Der uddeles hver gang i alt 100.000 kr. til foreninger, klubber og fællesskaber i Region Sjælland, som bidrager til at skabe liv, glæde og lokalt sammenhold.

En forening af biavlere, et kreativt fitnesscenter, hvor håndvægte og løbebånd er udskiftet med staffelier og tegnestudio og et ejerlaug, der vil etablere et vådområde til gavn for dyr og planter er tre af de ti modtagere af hver 10.000 kr. fra Andel.

Andel har modtaget 432 ansøgninger til de ti donationer, og der er stor alsidighed blandt ansøgningerne:

”Som andelsselskab med fokus på fællesskabet tager Andel medansvar for udviklingen i regionen. Foreningslivet og lokale ildsjæle er i høj grad med til at gøre det attraktivt at bo i Midt-, Syd- og Vestsjælland, Lolland-Falster og øerne, og vi bliver altid positivt overraskede over alle de mange virkelig værdifulde aktiviteter, som folk stabler på benene i lokalsamfundene,” fortæller kommunikationsdirektør i Andel, Rikke Trikker.

Nogle tager initiativ til at gøre noget godt for særligt udsatte, mens andre søger støtte til indkøb af nødvendigt udstyr, fx nye redningsveste til den lokale sejlklub. Der har også tidligere været stor interesse for hjælp til at spare på energiforbruget.

”I efterårets donationsrunde er der en ny tendens, nemlig fokus på biodiversitet og oplevelser, der kan bruges til at formidle viden om naturen. Det er positivt, og det går hånd i hånd med Andels stærke fokus på den grønne omstilling”. 

Andel har flere end 20 gange uddelt donationer. Der er både en efterårs- og forårsdonation, og derudover modtager to lokale ildsjæle hvert år 25.000 kr. som påskønnelse for deres indsats. Når man bor, har sommerhus eller erhverv i regionen, er man hel automatisk andelshaver og får dermed del i Andels indsats inden for den grønne og digitale omstilling, der skal gavne fællesskabet og udviklingen i regionen.

Andel har udvalgt følgende for deres bidrag til fællesskaber:

  • Kettinge Bylav i Guldborgsund, der beplanter strækning mellem Kettinge og Frejlev. Området har gennem generationer haft en stærk tradition for frugtavl, og vejen mellem de to landsbyer er kendt som “Pærealleen”, men mange af pæretræerne trænger til udskiftning.
  • Nørre Alslev Amatørscene i Guldborgsund, alle spots og lamper udskiftes til LED for at dæmpe varme fra lyskilderne og reducere strømforbruget.
  • Stop Spild Lokalt Kalundborg Madoasen, bedre inventar så foreningens medlemmer kan lette arbejdsgangen ved uddeling af mad reddet fra byens butikker til byens udsatte borgere.
  • Kreativt Fitnesscenter i Køge, forbedre indretning af lokaler, der udgør ramme om et male- og tegnefællesskab.
  • Foreningen Sølvbjerghøj ejerlaug på Lolland, etablering af vådområde, der sikrer et økosystem til gavn for padder, frøer, vandsalamander, insekter og fugle.
  • Stødby Strands Grundejerforenings på Lolland, reparation og vedligeholdelse af badebro, der er samlingspunkt for lokale og for turister og besøgende.
  • Grundejerforeningen Volden, Ringsted, tilskud til etablering af rekreativt område for borgere i Ringsted/Benløse. Fokus er at styrke biodiversiteten.
  • Gl. Roskilde Amts Biavlerforening, Roskilde, renovering og indkøb af nyt materiale, som foreningen udlåner til sine medlemmer, samt indkøb af planter, der tiltrækker bier.
  • Ydun Forsamlingshus, Slagelse, bidrag til udskiftning af utidssvarende og forurenende oliefyr.
  • Solrød Strand sejlklub, indkøb af sikkerhedsudstyr, herunder våddragter og hjelme til sejlklubbens medlemmer.