Søg
Close this search box.

Investering i højspænding skal hjælpe grøn omstilling

Pressemeddelelse -
15-01-2024
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Energi- og fibernetkoncernen Andel og Sparekassen Sjælland-Fyn investerer 7 mio. kr. i ReliBond via det fælles investeringsselskab Impagt Invest Sjælland.

Impagt Invest Sjælland er skabt for at stimulere vækst og udvikling i Østdanmark og har særligt fokus på virksomheder, som arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling af energi. Den nye investering i ReliBond har afsæt i virksomhedens ekspertise indenfor en hurtigere samling af højspændingskabler til elnettet. Og det er der brug for i den grønne omstilling, hvor elektrificering af samfundet en af de vigtigste trædesten. Her afløser elbiler benzinbiler, varmepumper kommer til at fylde meget mere i fjernvarmesystemet, og i opvarmningen af boliger, og i mange virksomheder vil elektricitet afløse olie og naturgas.

Brug for 4350 milliarder kroner
Det øgede behov for elektricitet er på ingen måde en isoleret dansk udfordring. Europa-Kommissionen har således vurderet, at der skal bruges 4350 mia. kr. frem mod 2030 i det europæisk elnet, hvis klimamålene skal indfries. Det stiller elnettet over for helt nye udfordringer, og det er baggrunden for Impagt Invest Sjællands investering i ReliBond.

”Vi står i omfattende klimakrise, der kræver vores handling nu. Den grønne omstilling og elektrificeringen af vores samfund er vigtige indsatsområder – og her spiller elnettet og højspændingsnettet en afgørende rolle. Med vores investering i ReliBond bakker vi op om selskabets vigtige arbejde med at udvikle en ny teknologi, som har potentiale til at gøre udbygning og vedligehold af højspændingsnettet smidigere og hurtigere”, siger Ole Hillebrandt, CFO i Andel.

Samles på timer i stedet for dage
I dag er standardmetoden for samling af højspændingskabler tidskrævende, da de enkelte kobberledere bliver renset og afisoleret manuelt, før de kan samles. ReliBond har udviklet en automatisk proces, der på to timer udfører de samme processer, som hidtil har krævet flere dages arbejde. Yderligere kan ReliBonds samlingsløsning erstatte meget vanskelige svejseprocesser der især gør sig gældende på store aluminiumskabler, hvorved risikoen for skader på kabel og samling elimineres.   

Passer godt med trend hos bankkunder
Lars Petersson, adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn, ser en trend hos bankens kunder, som investeringen i ReliBond vil understøtte:

”I Sparekassen Sjælland-Fyn anser vi Relibonds teknologi som et attraktivt bidrag til den grønne omstilling, som vi gerne vil støtte op om. En stigende andel af vores kunder skifter benzinbiler ud med elbiler og energirenoverer deres boliger, så vi er glade for at kunne bidrage til et mere robust elnet via investeringen i Relibond”.

Kapital til udvikling er en nødvendighed
Hos ReliBond glæder adm. direktør Søren Isaksen sig over investeringen:

”At Impagt Invest Sjælland investerer i ReliBond er virkelig ideelt for os. Kapital til udvikling er nødvendigt for en start-up virksomhed som vores, der arbejder med udviklingen af højteknologiske hardware produkter. Vi er ude at bide skeer med de helt store, herunder verdens største kabelproducenter, så det er en stor udfordring for os at opnå og skabe den nødvendige tillid og respekt hos de store selskaber. Her er aftalen med Andel og Sparekassen Sjælland Fyn en stor hjælp”.

Fakta om ReliBond
ReliBond arbejder målrettet på at blive en af de verdensførende aktører inden for processer til samling af højspændingskabler. Selskabets kundegrundlag står, ifølge Manufacturing Academy Of Denmark, MADE, over for store udfordringer, opgaver og ændringer, da det er forventningen, at det globale elforbrug vil stige med 65 procent over 20 år, og strømmen vil i højere og højere grad komme fra vedvarende energikilder som vind og sol. Det stiller anderledes store krav til infrastrukturen af kabler og tilhørende kabelsamlinger.

Relibond blev stiftet i august 2015 af de to DTU-kandidatstuderende civilingeniører Christian Michelsen og Martin Sander Nielsen. I 2017 trådte Søren Isaksen til som investor og CEO. Søren Isaksen har arbejdet hos NKT gennem 30 år, heraf 15 år som teknisk direktør og medlem af koncerndirektionen, og har således indgående kendskab til kabelbranchen.

Fakta om Impagt Invest Sjælland – vækst og udvikling i Østdanmark
Andel og Sparekassen Sjælland-Fyn stiftede Impagt Invest Sjælland i 2020 for at tilbyde tålmodige og langsigtede investeringer med henblik på at gøre Østdanmark endnu mere attraktiv for både virksomheder, tilflyttere og dem, der allerede bor her. Ambitionen er at finde og investere i mulige vækstvirksomheder på et tidspunkt i deres udvikling, hvor de på den ene side har bevist deres forretningsmodel med et nationalt eller internationalt markedspotentiale, og på den anden side har brug for midler til at understøtte den videre vækst.

Investeringsselskabet Spring Nordic er sekretariat for Impagt Invest Sjælland. Selskabet har siden 1988 investeret og formidlet investeringer på Sjælland.