Søg
Close this search box.

Kommentar til spekulationer om bonusordninger

Nyhed -
23-03-2023
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

OPDATERET d. 23. marts: 

Redegørelse til Klima-, energi- og forsyningsministeren

På et møde med repræsentanter for branchen (Andel, Norlys og Green Power Denmark) er der onsdag den 22. marts givet en redegørelse til Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard vedrørende de seneste ugers spekulationer i medierne omkring bonusser.

I forlængelse af mødet har Jesper Hjulmand, Group CEO i Andel og bestyrelsesformand i Energi Danmark udtalt:

”Jeg er glad for at have fået muligheden for at redegøre for Klima-, energi- og forsyningsministeren og bakker fuldt op om, at der er behov for transparens omkring bonusordninger blandt selskaberne i branchen.

Som vi tidligere har kommunikeret, så er der i Energi Danmark, som i resten af den type selskaber i branchen, bonusordninger for en udvalgt gruppe af medarbejdere. Der cap/loft på disse bonusordninger, hvilket er vores klare politik på området.

Vi har ligeledes tidligere oplyst, at der var indgået en kollektiv bonusordning uden loft for en lille håndfuld nøglemedarbejdere. Aftalen er indgået af den nu fratrådte direktør i Energi Danmark uden bestyrelsens viden. Jeg kan understrege, at det ikke er vores politik på området, og der vil ikke blive udbetalt bonusser på hverken to- eller trecifrede millionbeløb.

Samtidig har vi også tidligere kommunikeret, at der ikke er resultatorienterede bonusordninger i den øvrige Andel-koncern.”

Læs pressemeddelelse fra ministeriet

Oplysninger om Andels transparens og governance

Andel arbejder inden for rammerne af god selskabsledelse og med at sikre transparens for vores ejere og omverdenen generelt. Andels bestyrelse og ledelse har gennem de seneste år arbejdet med anbefalingerne for god selskabsledelse og aktivt ejerskab i energibranchen. Andel følger alle anbefalinger.

God selskabsledelse 2021
Andels vederlagsrapport 2021


OPDATERET d. 20. marts: 

Søndag aften blev der bragt artikel med udsagn fra anonyme kilder om, at to ledende medarbejdere i Energi Danmark angiveligt står til at dele lidt over 500 mio. kr. Rikke Trikker afviser, at der kan blive tale om at udbetale bonusser i den størrelsesorden:

“Vi har tidligere fortalt, at vi har fuld forståelse for, at bonusordninger vækker opmærksomhed i en tid med energikrise og store prisudsving. Vi har også oplyst, at der i Energi Danmark, som det er almindeligt i den del af branchen, er bonusordninger for en udvalgt gruppe af medarbejdere. Der er cap/loft på disse bonusordninger, som det er vores politik på området.

Endelig har vi tidligere oplyst, at der for en lille håndfuld nøglemedarbejdere fandtes en bonusordning uden cap/loft, og at det var vi i gang med at forholde os til. Vi har nu gennemført den planlagte undersøgelse. Aftalen, der var en kollektiv forhandlet bonusordning, var indgået af den adm. direktør for selskabet på det tidspunkt. Vi kan i den forbindelse understrege, at der ikke udbetales resultatbonusser for 2022 på hverken to- eller tre cifrede millionbeløb, hvilket er indregnet i selskabets regnskab, der offentliggøres i starten af maj. Det er Energi Danmarks klare politik, at bonusser er med cap/loft – det har det været tidligere, og det er det fortsat.


10. marts:

Der er de seneste dage bragt artikler i landsdækkende medier om bonusser blandt energihandlere. Artiklerne er baseret på rygter, Andel er blandt de selskaber, der nævnes. Der spekuleres også i omfanget af bonusordninger i Andel. Kommunikationsdirektør Rikke Trikker har i dag kommenteret på omtalerne for at rette op på misforståelser.

”Vi har fuld forståelse for, at bonusordninger vækker opmærksomhed i en tid med energikrise og store prisudsving. At vi ikke har ønsket at kommentere uddybende på nuværende tidspunkt, er for det første et udtryk for, at årsregnskabet og vederlagsoplysninger for Andel og herunder for Energi Danmark, endnu ikke foreligger i en endelig version. Andel kommenterer naturligvis på regnskabet, når det er godkendt af vores repræsentantskab primo maj. For det andet ønsker og kan Andel ikke diskutere udvalgte medarbejderes fratrædelser, bonusordninger eller lønninger i pressen eller i offentligheden generelt.

I forlængelse af de mange spekulationer, der er fremsat de seneste dage, kan vi dog oplyse, at der i Energi Danmark, som i resten af den type selskaber i branchen, er bonusordninger for en udvalgt gruppe af medarbejdere. Vi kan også oplyse, at der er cap/loft på disse bonusordninger, hvilket er vores ramme på området. Endelig kan vi oplyse, at der for en lille håndfuld nøglemedarbejdere findes bonusordninger uden cap/loft – det er vi i gang med at forholde os til.

For den øvrige Andel-koncerns vedkommende, opererer vi ikke med resultatorienterede bonusordninger, hverken for ledelse eller medarbejdere. Endelig kan vi oplyse, at det fremgår af årsrapport og vederlagsrapport for 2021, at Andels adm. direktør Jesper Hjulmands samlede kompensation udgjorde 8,2 mio. kr. – et niveau der vil gå igen når Andels regnskabet og vederlagsrapporten for 2022 offentliggøres.”