Søg
Close this search box.

SEAS-NVE skifter navn til Andel

Pressemeddelelse -
26-08-2020
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Siden de to regionale Syd- og Vestsjællandske elselskaber, SEAS og NVE, fusionerede i 2005, er der vokset en ny energi- og fibernetkoncern op af den sjællandske muld. Transformationen fra elselskab til en koncern med mange facetter inden for kerneforretningen energi er nu så langt, at der er brug for et nyt navn og en ny identitet til virksomheden.

Unik ejerform i centrum

Senest er købet af Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning en væsentlig milepæl i energi- og fibernetkoncernens vækststrategi, der styrker koncernens kerneforretning og kompetenceniveau yderligere.

”Med købet bliver vi med ét en anden virksomhed. Med 2,8 mio. kundeforhold, mange nye kolleger og ansvaret for det østdanske elnet er der behov for en identitet og et navn, der favner hele koncernen, og som tydeliggør vores ståsted som virksomhed, nemlig vores unikke ejerform som andelsselskab,” fortæller adm. direktør Jesper Hjulmand.

Andel er valgt som nyt navn, fordi det både siger noget om, hvor selskabet kommer fra, og peger mod en historisk særlig dansk tradition med andelsselskaber og fællesskaber. Og så er det på samme tid moderne og tidstypisk i forhold til deleøkonomi, nye lokale fællesskaber og privatdrevne foreninger.

Hyldest til oprindelse

”Med det nye navn Andel hylder vi vores oprindelse. Det er vigtigt for os at have et navn, som viser kunder, andelshavere, medarbejdere og samarbejdspartnere, at de er en del af noget større. Som andelsselskab ligger det i vores DNA, at vi skal skabe værdi for vores ejere, kunder og samfundet omkring os,” forklarer Jesper Hjulmand og fortsætter:

”Vi skal ikke servicere aktionærer eller pensionsopsparere. I stedet bidrager alt overskud positivt til Andels udviklingskraft og bliver kanaliseret tilbage til vores andelshavere og kunder – eksempelvis i form af nye investeringer i digital infrastruktur, nye grønne og visionære energiløsninger samt donationer og bidrag til
regionsudvikling”.

Inden for de kommende måneder skifter SEAS-NVE’s selskaber A.m.B.A. og Holding navn til Andel. Der bliver i forbindelse med navneskiftet til Andel lanceret et nyt logo og en ny brand-identitet, der harmonerer med koncernens arbejde med at løse vigtige opgaver inden for den grønne omstilling, digitalisering, indfasning af elbiler og vedvarende energiproduktion.

Fakta om navneskiftet

 • De to elnetselskaber i koncernen, Cerius og Radius, vil bevare deres nuværende navne, og det samme gælder fibernetselskabet Fibia og emobilitetsudbyderen Clever.
 • SEAS-NVE oplyser, at navneskiftet ikke medfører ændringer for kundernes
  produkter og priser.
Fra SEAS-NVE til Andel – udvalgte nedslagspunkter i 100 års historie
 • 1912: SEAS (Sydsjællands Elektricitets Aktieselskab) grundlægges i Haslev
 • 1913: NVE (Nordvestsjællands Elektricitetsværk) grundlægges i Svinning
 • 1918: NVE bliver et andelsselskab
 • 1940: SEAS sætter Masnedø Kraftvarmeværk i drift, og Isefjordværket (senere Kundbyværket) opføres af bl.a. NVE
 • 1957: SEAS tester og bygger vindmøller i 40’erne og 50’erne og opfører bl.a. ”alle vindmøllers moder” i 1957, Gedsermøllen
 • 1966: SEAS opfører Stigsnæsværket
 • 1987: Danmarks største vindenergianlæg, Masnedø Vindmøllepark, opføres
 • 1989: SEAS omdannes til et andelsselskab
 • 1991: Verdens første havvindmøllepark, Vindeby Vindmøllepark, indvies nord for Lolland for SEAS
 • 1999: NVE opstiller verdens største landvindmølle på 2 MW
 • 2002: NVE tilslutter de første kunder i regionen til fibernet
 • 2005: SEAS og NVE fusionerer og bliver til SEAS-NVE
 • 2009: Deltager i etablering af elbiloperatøren ChooseEV – i dag Clever
 • 2013: Køber 80 procent af havvindmølleparken Rødsand 2 syd for Lolland
 • 2016: Tager initiativ til at starte de første forsøg med højtemperatur termisk energilagring på DTU Risø
 • 2018: Erhverver aktiemajoriteten på 94,9 procent i Clever
 • 2018: Investerer 3,4 milliarder kroner gennem datterselskabet Fibia. Målet er at tilbyde alle andelshavere en 1 Gb/s højhastighedsinternetforbindelse senest i 2023.
 • 2019: Køber Radius Elnet og Ørsteds privatkunde- og udelysforretning
 • 2020: Myndighederne godkender handlen med Ørsted