Skal vi træde vande, mens andre bygger energiøer?

Nyhed -
26-01-2022
Som andelsselskab skaber vi velfærd og vækst regionalt og i det danske samfund gennem leverance af vital infrastruktur og fremtidssikrede energiløsninger.

Pressetelefon: 21 70 31 01

Det er et år siden, at Folketinget vedtog aftalen om at opføre en energiø 100 km ude i Nordsøen. Men udbudsprocessen er flere gange blevet udsat, og det er fortsat uklart, hvordan og hvornår udbuddet kommer til at foregå. Det kan hverken Danmark eller klimaet være tjent med. Andel, PensionDanmark, PFA og Copenhagen Infrastructure Partners er klar til at påbegynde arbejdet og rejsen mod en international førerposition til Danmark allerede i morgen, hvis bare rammerne kommer på plads. Læs mere i debatindlæg, hvor Jesper Hjulmand (Andel), Allan Polack (PFA) og Torben Möger Pedersen (PensionDanmark) giver et opråb til Christiansborg.

De danske politikere har visionerne og modet til at fremtidssikre Danmarks globale førerposition i den grønne omstilling.

Det viste de med aftalen om at anlægge en energiø i Nordsøen, og delaftalen om investeringer i et fortsat grønnere Danmark i finansloven for 2022, som baner vejen for en yderligere udbygning af Danmarks energiproduktion fra havvindmøller frem mod 2030.

Og som grønne investorer oplever vi, at Christiansborg og erhvervslivet trækker i samme retning, så politiske løfter kan blive omsat til handling for at skabe en grønnere verden.

Men skal vi indfri statsministerens løfte om at være lige så ’kollektivt utålmodige, som kloden har brug for”, så har vi ingen tid at spilde. Det haster, hvis vi skal fuldføre de nødvendige næste skridt nærmere den grønne omstilling før 2030. Det kræver, at vi får igangsat udbud af energiøen i Nordsøen inden sommer i år, så anlægsarbejdet kan begynde hurtigst muligt.

Aftalen om at opføre energiøen blev vedtaget i Folketinget for et år siden. Og siden er der sket for lidt. I skrivende stund er det uklart, hvordan og hvornår udbudsprocessen kommer til at foregå, og den er udsat ad flere omgange. Det kan hverken Danmark eller klimaet være tjent med. Der er efterspørgsel efter den grønne strøm, og der er allerede nu en række kvalificerede bydere klar til at realisere projektet

Andel, PensionDanmark og PFA har sammen med CIP gennem længere tid stået klar med både finansiering og anlægspartnere til at etablere en energiø. En nyanlagt, kunstig ø 100 km ude i Nordsøen, som har kapacitet til at håndtere energien fra hele 10 GW havvind og omdanne den til andre energiformer gennem power-to-x. Her omdannes elektricitet til flydende grønne brændstoffer, som kan overtage oliens rolle i flytrafik og skibsfart. Og vi kan påbegynde arbejdet og rejsen mod en international førerposition til Danmark allerede i morgen, hvis bare rammerne kommer på plads.

Tøver vi med at realisere energiøen, risikerer vi at blive overhalet. Hvis udbuddet først afsluttes i 2024, risikerer vi, at øen først står færdig efter 2030. Andre lande omkring Nordsøen og i Asien er allerede i gang med tilsvarende planer. Jo senere Danmark kommer i gang, desto større er risikoen for, at vi misser pladsen i førersædet for udviklingen af nye teknologier til den grønne omstilling, som vil styrke den danske stats og danske virksomheders globale position. Ikke blot inden for havvind, men også inden for store integrerede grønne energiløsninger.

Der er et stort potentiale for, at der i fremtiden står ’made in Denmark’ på de grønne brændstoffer, der fyldes på skibe og fly verden over, men det kræver, at vi kommer i gang, så vi kan få etableret storskalaproduktion. Træder vi vande, mens andre bygger energiøer risikerer vi, at power-to-x-brændstof skal importeres – og ikke eksporteres. Det betyder udgifter frem for indtægter og et farvel til et stort potentiale for grønne danske jobs, der kunne gavne danske arbejdstagere, virksomheder og ikke mindst statskassen. En forsinkelse af energiøen i Nordsøen vil altså helt reelt betyde, at Danmark ikke indfrier det politiske mål om at blive forgangsland med storskala power-to-x.

Vi står med muligheden for at blive det nye Norge – bare med grønne energikilder i stedet for den sorte olie. Det vil kunne bidrage markant til Danmarks fremtidige velstand og beskæftigelse.

For det er ikke kun bæredygtige energiformer, vi får mulighed for at eksportere.

Selve konceptet med en kunstig ø, hvor der indsamles uhørt store mængder strøm fra havmøller er banebrydende i forhold til omkostningseffektivitet og bæredygtighed. Det kan eksporteres til andre dele af verden, hvor der er gode forhold for havvind og distribution af grøn energi i forskellige former.

Med et så stort, visionært og innovativt projekt, som energiøen er, vil der altid være ubekendte. I VindØ-konsortiet er vi trygge ved det grundlag, som myndighederne har udarbejdet for energiøen, hvilket kun er blevet styrket gennem den seneste tids dialog med Energistyrelsen. Men endnu mere sikkert er det, at de klima- og beskæftigelsesmæssige gevinster ved den grønne omstillinger er afhængige af, at der er kort fra tanke til handling, også når det gælder meget store projekter.

Vi håber, at politikerne på Christiansborg endnu en gang er klar til at agere med kollektiv utålmodighed og træffe en ambitiøs og visionær beslutning, så vi som nation kan gå forrest – for klimaets og for Danmarks skyld.

Følg andel:

Skriv til os

Du er meget velkommen til at kontakte os. Vi lover at vende tilbage så hurtigt som muligt og beklager, at vi har travlt.

Lige nu har vi 10-12 dages behandlingstid på mails.

Dit navn*
Din adresse*
Type*
*
Accepterede filtyper: jpg, png, pdf, docx, xlsx, Maks. filstørrelse: 10 MB.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.